Θα λογοδοτήσουμε στη νέα γενιά

Θα λογοδοτήσουμε στη νέα γενιά

Αυτό  το άρθρο δεν απευθύνεται σε αριστερούς, κεντρώους η δεξιούς. Δεν απευθύνεται σε δημοσίους, ιδιωτικούς υπαλλήλους η επιχειρηματίες. Δεν απευθύνεται σε καμία πλασματική ομαδοποίηση του κυπριακού ελληνισμού

Περισσότερα