Όχι άλλους σαλίγκαρους

Όχι άλλους σαλίγκαρους

Δημιουργήθηκε ένα χάσμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικών, που ας μου επιτραπεί να πω δεν σώζετε πλέον γιατί «το ένα ψέμα φέρνει το άλλο τσιαι ούλα μαζί το λοαρκασμό», που πάντα φυσικά καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς, η κοινωνία των πολιτών.

Περισσότερα